FAQ – Frågor och svar

Align Footwear iläggssulors patenterade teknologi fungerar hur du än står, går och springer. Hitta dina frågor och svar här.

Vår trepunktsteknologi är en världspatenterad och innovativ nyhet inom iläggssulor och de är utvecklade av en amerikansk fysioterapeut. Med hjälp av tre stödpunkter skapar iläggssulorna en rak fotavveckling – d.v.s att risken för att man går snett på fötterna minskas, det som också kallas för supination och pronation.

Filosofin bakom Align Footwear® skiljer sig från den traditionella behandlingsmetoden. Den traditionella metoden använder hålfotsstöd, kilar eller pelotter för att låsa fast foten. Det minskar rörligheten – och det gör så att fotmusklerna blir slappa – vilket med tiden kan utvecklas till en irriterande upplevelse, samtidigt som det är svårt att träna upp. Våra sulor rätar upp din häl med hjälp från de tre patenterade stödpunkterna. De fungerar i harmoni med de rekommendationer på övningar som man får från fotspecialister – om man samtidigt låser fast foten i en bestämd position, så som man gör med hålfotsstöd, kilar eller pelotter, så minskas effekten från övningarna. Align Footwear®s iläggssulor säljs därför också enbart av specialister som har en god insikt i fötter och iläggssulornas effekt – också på resten av kroppen.

Genom att korrigera fötter och anklar kommer även knän, höfter, länd, rygg, axlar och nacke att rätas upp. När du är upprätad till en sund och rak kroppshållning kommer din kroppsvikt att fördelas optimalt, vilket gör att onödig belastning, vridningar och stötar undgås. Samtidigt är det bra vid t.ex. nedsjunket fotvalv, plattfot, hälsporre och bågfot.

Många problem upptsår för att man automatiskt försöker att avlasta utmanade områden i fötterna – och då belastar man resterande delar av kroppen. Det kan leda till knä-, länd-, ryggproblem och spänningar i axlar, osv.

Med använder Align Footwear®s iläggssulor rätas dina fötter och anklar upp och det har en positiv effekt på många av de utmaningar som du kan uppleva i din kropp: från anklar upp till nacken.

Efter många års forskning inom vår trepunktsteknologi har vi utvecklat en design som försätter ankeln i en mer neutral position med upp til 32% och en ev. pronation – sned gång – minskas med upp till 27%.

Sulorna justerar även smalbenet till en mer neutral position med upp till 40%.

Denna positionering av ankel och smalben är nyckeln till att reducera pronation och supination. Genom att stödja fotens sidor, bibehåller vi också fotmusklernas fulla mobilitet. Det kan man inte uppnå om man använder sig av konstgjorda stöd under foten som ex. med en pelott eller ett hålfotsstöd.

Align Footwear®s iläggssulor ökar vår rörlighet, komfort och funktion. De främjar en bättre kroppshållning och kroppsanpassning i din kinetiska kedja och förbättrar ditt välbefinnande. När du använder sulorna försätts din kropp i en mer naturlig ställning, då blir också belastningen från varje steg du tar jämnare fördelat.

Våra iläggssulor reducerar de destruktiva stötar som färdas igenom din kropp varje gång som dina fötter träffar marken. Det innebär att det blir mindre tryck i leder, muskler, senor och ledband.

Det är korrekt att alla fötter är olika men våra iläggssulor är ytterst revolutionerande och olika allt annat som finns på marknaden.
Med hjälp av tre stödpunkter skapar iläggssulorna en rak fotavveckling – det vill säga, att risken för att man ska gå snett på fötterna minskas. Det som vanligtvis kallas för supination och pronation.

Filosofin bakom Align Footwear® är tvärt emot den intill nyligen traditionella metoden. Vi undgår att låsa fast foten med hjälp av hålfotsstöd, pelotter och kilar, eftersom det minskar rörligheten – och det gör så att fotmusklerna blir slappa. Om man låser fast foten kan det med tiden utvecklas till en smärtfull upplevelse, samtidigt som det är svårt att träna upp igen. Våra sulor rätar upp din häl med hjälp av våra tre världspatenterade stödpunkter.

Detta verkar i harmoni med de rekommendationer om övningar som du får från en fotspecialist om du har utmaningar eller smärtor i dina fötter – om man samtidigt låser fast foten i en bestämd position, så som man gör med kilar, pelotter eller hålfotsstöd, så sänker man effekten från övningarna. Align Footwear®s iläggssulor säljs därför också enbart av specialister som har en god insikt i fötter och iläggssulornas effekt – också på resten av kroppen.

Genom att korrigera fötter och anklar kommer även knän, höfter, länd, rygg, axlar och nacke att rätas upp. När du är upprätad till en sund och rak kroppshållning kommer din kroppsvikt att fördelas optimalt, vilket gör att onödig tryck, vridningar och stötar undgås. Samtidigt har det en positiv effekt på många utmaningar i fötter: nedsjunket fotvalv, plattfot, hälsporre och bågfot.

Många problem upptsår för att man automatiskt försöker att avlasta utmanade områden i fötterna – och därmed belastar man resterande delar av kroppen mer. Det kan leda till knäs-, länd- och ryggproblem, spänningar i axlar, osv.
När du med hjälp av iläggssulorna från Align Footwear® rätar upp på fötter och anklar, kommer det att ha en positiv effekt på många av de utmaningar man kan uppleva längre upp i kroppen: från anklarna och ända upp i nacken.

Align Footwear®s iläggssulor arbetar med din kropps naturliga ställning och de ger din fötter och anklar bästa möjliga arbetsförhållanden. Många av våra kunder har spenderat hundratals kronor på individuella ortopedilägg – endast för konstatera att Align Footwear®s iläggssulor ger mer stöd och fungerar bättre än något annat som de har prövat.

Align Footwear®s iläggssulor ökar vår rörlighet, komfort och funktion. De främjar en bättre kroppshållning och kroppsanpassning i din kinetiska kedja och förbättrar ditt välbefinnande. När du använder sulorna försätts din kropp i en mer naturlig ställning, då blir också belastningen från varje steg du tar jämnare fördelat. Våra iläggssulor reducerar de destruktiva stötar som färdas igenom din kropp varje gång som dina fötter träffar marken. Det innebär att det blir mindre tryck i leder, muskler, senor och ledband.

Align Footwear® har fokus på både komfort och korrigering. Orsaken till många smärtor startar med en sned fotavveckling eller sneda anklar – det kan orsaka massiva fotsmärtor men också skapa andra smärtutmaningar upp igenom kroppen, där både knä, höfter, länd, rygg, axlar och nacke kan drabbas: Du kommer automatiskt att röra dig onaturligt för att avlasta och det kan resultera i en sned kroppshållning.

Align Footwear iläggssulorna är gjorda i ett stötabsorberande material som förhindrar att onödigt tryck och stötar belastar kroppen – du kommer också att uppleva att du har mer energi efter en dag på arbetet.

Align Footwear®s patenterade trepunktsteknologi sticker ut: Ingen annanstans kan man hitta en motsvarande produkt. De tre stödpunkterna är placerade på yttersidan av iläggssulorna, så att din fot, häl och ankel rätas upp till en rak, sund och neutral position, utan att störa eller hämma fotmuskulaturen under foten. Något som kan ske med exempelvis pelotter, kilar eller hålfotsstöd. När dina fötter rätas upp, kommer det också att räta upp på dina knän, höfter, rygg, axlar och nacke – alltså hela vägen upp igenom kroppen.

Align Footweas iläggssulor representerar en ny och annorlunda metod för smärtlindring i bl.a. fötterna.
Sulan har tre patenterade stödpunkter. Dessa stödpunkter rätar upp hälen och motverkar ett snett gångmönster. Genom att räta upp på hälen så att den står rakt, bidrar det till att även knän, höfter och axlar rätas upp vilket leder till en rakare kroppshållning. Sulorna kan på så sätt ha en positiv effekt på fötter, knän, höfter, rygg och nacke.

Sulan har tre stödpunkter placerade på yttersidan av fotsulan och den har inte något framfotsstöd. Tankesättet bakom Align Footwear® är att undgå att låsa fast foten, vilket man gör med hålfotsstöd, pelotter och kilar.
Att låsa foten minskar dess rörlighet och det gör så att fotmuskulaturen blir slappa.
Vår sula ger plats till fotens muskler, så att de kan röra sig och så att foten bibehåller sin fulla mobilitet, samtidigt som fotens muskler aktiveras. Genom rörelse blir musklerna stärkta. När man får fötterna till att själva arbeta sig starkare – på det sätt som Align Footwear®s iläggssulor gör – är det viktigt att man är medveten om att det kräver tålamod/uthållighet.

Kom ihåg att du kan pröva sulorna i upp till 60 dagar – om du inte upplever en positiv effekt får du tillbaka dina 725 SEK.

Vi vill säkra att du inte betalar för något som inte har hjälpt dig.

Det är därför som vi ger dig 60 dagar till att ta reda på om om våra sulor är något för dig.
Våra kroppar är alla annorlunda – och därför reagerar vi också annorlunda på diverse behandlingsformer.
Några av våra kunder upplever att det är en tillvänjningsperiod, där man lugnt och fint måste vänja fötterna och resten av kroppen till att använda sulorna. Det är just därför som vi erbjuder att man kan pröva dem i upp till 60 dagar.

Vår 60 dagars nöjdhetsgaranti bortfaller om man har klippt i sulorna.

Med många års forskning i revolutionerande trepunktsteknologi, har Align Footwear® utvecklat en design, som leder ankeln i en mer neutral position med upp till 27% och justerar skenbenet till en mer neutral position med upp till 40%. Denna justering av ankel och skenben ger nyckeln till att minska smärtor, trötthet, pronation och supination. Genom att stötta foten på sidan bibehållas också den fulla mobilitet i fotmusklerna, vilket inte kan uppnås om bara där byggas upp ett stöd under foten, som t.ex. med en pelott eller ett “konstgjort” hålfotsstöd.

Orsaken till många pronlem har sitt ursprung i en sned fotavveckling eller sneda anklar –det kan leda till utmaningar upp igenom kroppen där både knän, höfter, länd, rygg, axlar och nacke kan drabbas: Du kommer automatiskt att röra dig snett för att avlasta fotsmärtorna och det kan ge upphov till en sned kroppshållning – vilket är orsaken till många följdproblem.

Align Footwear®s iläggssulor ökar vår rörlighet, komfort och funktion. De främjar en bättre kroppshållning och kroppsanpassning i din kinetiska kedja och förbättrar ditt välbefinnande. När du använder sulorna försätts din kropp i en mer naturlig ställning, då blir också belastningen från varje steg du tar jämnare fördelat. Våra iläggssulor reducerar de destruktiva stötar som färdas igenom din kropp varje gång som dina fötter träffar marken. Det innebär att det blir mindre tryck i leder, muskler, senor och ledband.

Oavsett om du pronerar eller supinerar (går snett: inåt eller utåt) kommer våra sulor att räta upp din gång/löpning till en sund och rak position, tack vare de tre stödpunkterna – de är placerade på bägge yttersidorna av fotsulan så att de kan ‘styra’ din fotavveckling – Align Footwear®s iläggssulor hjälper till med att minska på trycket på dina överanstrända muskler, t.ex. i fötter och vader. Om du går eller löper felaktigt så kommer dina leder och muskler att överkompensera.

Align Footwear®s iläggssulor hjälper till med att räta upp dina fötter och dina kropp till en mer optimal kroppsställning.  Sulorna kommer som sagt att, med hjälp från sina tre stödpunkter, styra anklar och fotavveckling till att gå/stå rakt i dina skor. Det har en positiv inverkan på hela skelettet, enda från ankel till nacke: du kommer att uppleva att du får en sund, rak och naturlig kroppshållning.

När kroppen blir rätad upp från fötterna och hela vägen upp i nacken så är det inte bara balansen, fördelningen av kroppsvikten och kroppshållning som förbättras. Eventuella tryck i leder, muskler och ledband reduceras även väsentligt.

Align Footwear®s iläggssulor hjälper till med att reducera pronation avsevärt. 80% av alla människor i världen lider av en viss typ av överpronation. Align Footwear®s iläggssulor positionerar foten i en mer neutral ställning. Det rör sig inte om att placera ett konstgjort fotvalvsstöd under foten, däremot handlar det om att bibehålla fotens fulla mobilitet och aktivera fotens muskler.

För Align Footwear® handlar det om de tre stödpunkterna som våra iläggssulor är utrustade med – dem har vi världspatent på. De är placerade på yttersidorna av iläggssulorna, så att fot, häl och ankel rätas upp till en rak, sund och neutral position, utan att störa eller hämma fotmuskulaturen under foten på det sätt som exempelvis pelotter, kilar eller hålfotsstöd kan göra. När dina fötter rätas upp kommer också dina knän, höfter, rygg, axlar och nacke att rätas upp – alltså hela din kropp.

Det kan se ut som om fotsulan är orsaken till problem hos folk som överpronerar, men det är faktiskt ankeln. När ankeln rullar inåt, tvingas den mellersta delen av foten och framfoten till en mindre optimal ställning. Därmed skapas pronation eller plattfothet. Kroppen får det då svårare att röra sig framåt, vilket resulterar i trötthet och biomekanisk stress. Överpronation kan påverka den samlade kroppshållningen negativt och förorsaka onödig tryck på anklar, knän, höfter, rygg och nacke.

En undersökning som genomfördes av “Runner Worlds” oberoende expert i USA, Dr. Martyn Shorten (PhD) har visat att Align Footwear®s iläggssulor försätter ankeln i en mer neutral ställning med upp till 32% och en ev. pronation (sned gång) minskas med upp till 27%. Sulorna positionerar även smalbenet i en mer neutral ställning med upp till 40%. Inga andra tillverkare av skoinlägg kan presentera sådana resultat.

Plattfothet uppstår när ankeln böjer/rullar inåt, vilket resulterar i att fotvalvsmusklerna blir slappa och “plattas ut”. Detta leder till att plantar fascia sträcks ut (senan under foten), vilket orsakar onaturliga spänningar. Det kan se ut som om att fotsulan är orsaken till problem hos folk som lider av plattfothet, men det är faktiskt ankeln.

När ankeln rullar inåt, tvingas den mellersta delen av foten och framfoten till en mindre optimal ställning. Därmed skapas pronation eller plattfothet. Kroppen får det då svårare att röra sig framåt, vilket resulterar i trötthet och biomekanisk stress. Plattfothet kan påverka den samlade kroppshållningen negativt och förorsaka onödig belastning på anklar, knän, höfter, rygg och nacke. Align Footwear® iläggssulor försätter din fot i en neutral position.

För Align Footwear® handlar det om de tre stödpunkterna som våra iläggssulor är utrustade med – dem har vi patent på. De är placerade på yttersidorna av iläggssulorna, så att fot, häl och ankel rätas upp till en rak, sund och neutral position, utan att störa eller hämma fotmuskulaturen under foten på det sätt som exempelvis pelotter, kilar eller hålfotsstöd kan göra.

När dina fötter rätas upp kommer också dina knän, höfter, rygg, axlar och nacke at rätas upp – alltså hela din kropp.

Supination kan bidra till att din fotled lutar utåt, eller påverka senorna på ditt smalben. Det är väldigt viktigt att stretcha hälsenan. En supinerad fot kan göra så att senan i hälen känns spänd. Ju äldre vi blir, desto fler utmaningar kommer denna utvidgning av hälsenan att skapa.

Istället för att stödja upp ett högt fotvalv genom att placera ett konstgjort hålfotsstöd under din fot, korrigerar vi din fotställningen genom att kontrollera ankeln. Align Footwear®s iläggssulor är utrustade med vår patenterade trepunktsteknologi; tre stödpunkter som försätter dina fötter i en rak position och därmed undviks supination. Denna design verkar genom att reducerar den stress och tryck som dina fötter och din kropp utsätts för. Våra tre patenterade stödpunkter är placerade på yttersidorna av iläggssulorna, så att fot, häl och ankel rätas upp till en rak, sund och neutral position, utan att störa eller hämma fotmuskulaturen under foten på det sätt som exempelvis pelotter, kilar eller hålfotsstöd kan göra. När dina fötter rätas upp kommer också dina knän, höfter, rygg, axlar och nacke at rätas upp – alltså hela din kropp.

En undersökning som genomfördes av “Runner Worlds” oberoende expert i USA, Dr. Martyn Shorten (PhD har visat att Align Footwear®s iläggssulor försätter ankeln i en mer neutral position med upp till 32% och en ev. pronation (sned gång) minskas med upp till 27%. Sulorna justerar dessutom smalbenet till en mer neutral ställning med upp till 40%. Inga andra tillverkare av skoinlägg kan presentera sådana resultat.

Om du lider av smärtor på grund av ett högt fotvalv så rekommenderar vi dig att ge Align Footwear® iläggssulor en chans. Vår trepunktsteknologi fokuserar på att styra foten genom att stötta och styra ankeln. Prova våra Align Footwear® iläggssulor på dina fötter – vi erbjuder dig att prova dem i upp till 60 dagar. Om du inte kan märka någon skillnad så skickar du bara tillbaka sulorna till oss – så refunderar vi de 725  SEK.

Ett nedsjunket främre fotvalv uppstår bl.a. när senan och muskeln under framfoten och vid tårna blir slappa och “platta”. Detta kan uppstå om inte senor och muskler hålls i rörelse och blir stärkta. Ett nedsjunket främre fotvalv kan orsakas av det tillstånd som uppstår i foten när man har haft tårna i en hammartåställning i skorna under en längre tid.

Det kräver en stor portion tålamod och uthållighet att träna upp ett nedsjunket främre fotvalv – men det kan absolut låta sig göras! Align Footwear®s framgångsrecept är att undgå konstgjorda stöd under framfoten såsom ex. en framfotspelott, även om det traditionellt ofta är lösningen för smärtlindring i fötterna. För oss handlar det om att styra ankeln för att optimera kroppens potential och ge alla muskler under våra fötter plats till att röra sig, och på så sätt träna sig starkare – precis så som vi är skapta till att göra. Detta går hand i hand med de rekommendationer om övningar till dina fötter som du ofta får från fotspecialister när du har problem med dina fötter – om man låser fast foten i en bestämd position så sänker man effekten från övningarna.

En undersökning som genomfördes av “Runner Worlds” oberoende expert i USA, Dr. Martyn Shorten (PhD har visat att Align Footwear®s iläggssulor försätter ankeln i en mer neutral position med upp till 32% och en ev. pronation (sned gång) minskas med upp till 27%. Sulorna justerar dessutom smalbenet till en mer neutral ställning med upp till 40%. Inga andra tillverkare av skoinlägg kan presentera sådana resultat.

Om du har ett nedsjunket främre fotvalv så rekommenderar vi dig att ge Align Footwear® iläggssulor en chans. Vår trepunktsteknologi fokuserar på att styra foten genom att stötta och styra ankeln. Prova våra Align Footwear® iläggssulor på dina fötter – vi erbjuder dig att prova dem i upp till 60 dagar. Om du inte kan märka någon skillnad så skickar du bara tillbaka sulorna till oss – så refunderar vi de 725 SEK.

Plantar fasciitis uppstår när fotens fjädringssytem är för oflexibelt, d.v.s. att sensystemet blir “förkalkat”. Även en liten överbelastning kan orsaka en obehaglig beläggning runt fotens längsgående senor vid hälen. Det kan typiskt beskrivas som en känsla av att något sitter fast i hälen. En större överbelastning kan också utveckla ett “inflammationstillstånd” i sensluten.

Det kan också uppstå efter kraftig överbelastning, något som är typiskt för unga som utöver sin sport i stora mängder eller hos äldre människor som t.ex. går mycket längre än vad de normal brukar. De flesta upplever obehag direkt under hälen, vid det område där senorna fäster vid hälbenet. Det kan gå in under foten och sprida sig till längst fotens sidor och kan även sprida sig upp till området vid hälsenan och upp i mellanfoten.

Align Footwear®s iläggssulor försätter foten i en mer neutral position. Samtidigt är Align Footwear®s iläggssulor utrustade med en mjuk gel som fördelar kroppsviktens tryck. Vi rekommenderar dig att kombinera Align Footwear®s iläggssulor med regelbunden stretching av dina fötter.

Med Align Footwear® iläggssulor i dina skor får du en rak fotställning och det har en positiv effekt igenom hela din kropp.

När kroppen via sulorna går i en korrekt och naturlig ställning blir belastningen från varje steg man tar jämnare fördelat. Våra iläggssulor reducerar de destruktiva stötar som färdas igenom din kropp varje gång som fötterna träffar marken. Det innebär att det blir mindre tryck på leder, muskler, senor och ledband.

Vi har en 60 dagars nöjdhetsgaranti. Du kan pröva sulorna i upp till 60 dagar. Om du inte upplever en förbättring kan du returnera sulorna till oss och få tillbaka dina 725  SEK.

Sjukdomen Plantar Neuroma är en nervsjukdom som påverkar trampdynan under foten. Symptomerna omfattar lokaliserade domningar och smärta, och kan förorsakas av alla typer av irritation i foten. Det rekommenderas att använde bekväma skor, ta antiinflammatoriska läkemedel, få inlägg till sina skor och vid extrema tillfällen kan en operation vara nödvändig. Plantar neuroma är en förstoring eller förtjockning av nervvävnader i trampdynan. Det är vanligt att sjukdomen förekommer mellan den tredje och den fjärde tån, även om det kan förekomma överallt i trampdynan. Plantar Neuroma kan kännas som om man har en knut eller en sten i skon.

Oavsett om du pronerar eller supinerar (går snett: inåt eller utåt) kommer våra sulor att med hjälp av de tre stödpunkterna, räta upp din gång/löpning till en sund och rak position – eftersom de är placerade på yttersidorna av sulan så kommer de att ”styra” din fotavveckling. Align Footwear® iläggssulor hjälper till med att minska på belastningen i dina muskler vid överansträngning, ex. i fötter och vader. Om du går eller löper felaktigt kommer dina leder och muskler att överkompensera och det kan ge upphov till obehag och kanske också kramper.

Align Footwear® iläggssulor hjälper till med at räta upp dina fötter och din kropp till en optimal kroppsställning. Sulorna kommer som nämnt också att styra ankeln och fotavvecklingen till att gå/stå rakt i dina skor, tack vare de tre patenterade stödpunkkterna. Det har en positiv inverkan på hela skelettet, ända från ankeln och upp i nacken: Du kommer att uppleva en sund, rak och naturlig kroppshållning. Kroppsvikten fördelas optimalt – och det har en stor betydan när du springer – och även för din plantar neuroma.
När kroppen blir rätad upp ända från fötterna och hela vägen upp i nacken är det inte bara balansen, fördelningen av kroppsvikten och kroppshållningen som förbttras. Även eventuella tryck i leder, muskler och ledband reduceras väsentligt.

En undersökning som genomfördes av “Runner Worlds” oberoende expert i USA, Dr. Martyn Shorten (PhD har visat att Align Footwear®s iläggssulor försätter ankeln i en mer neutral position med upp till 32% och en ev. pronation (sned gång) minskas med upp till 27%. Vi rekommenderar dig att ge Align Footwear®s iläggssulor en chans. Prova våra Align Footwear® iläggssulor på dina fötter – vi erbjuder dig att prova sulorna i upp till 60 dagar, och om du inte kan märka någon skillnad så skickar du bara tillbaka dem till oss – så betalar vi tillbaka de 725 SEK.

Vår erfarenhet är att en rak fotställning, vilket man kan få med Align Footwear® iläggssulor.

Iläggssulorna rätar upp hälen genom de tre stödpunkterna – som vi har patent på. Dessa stödpunkter korrigerar fotställningen genom att kontrollera ankeln, d.v.s. ankeln försätts i en mer neutral ställning. Det bidrar till att minimera att vi går ”snett” på fötterna. Genom att räta upp på häl och ankel så att de står rakt i dina skor, kommer det att bidra till att även knän, höfter, rygg och axlar rätas upp och man får då en rakare kroppshållning.

När kroppen går korrekt i en naturlig ställning blir belastningen från varje steg man tar jämnare fördelad. Våra iläggssulor reducerar de destruktiva stötar som färdas igenom kroppen varj gång som dina fötter träffar marken. Det innebär att det blir mindre tryck på leder, muskler, senor och ledband.

Det är värt att pröva och se om iläggssulorna kan hjälpa dig. Som tur är kan du pröva hur sulorna passar dina fötter, utan risken att du kastar pengarna i sjön. Du kan pröva sulorna i upp till 60 dagar och om du inte upplver en positiv effekt så kan du returnera sulorna till oss och få tillbaka dina 725 SEK.

Vi har fått feedback från andra kunder som berättar om att den kroppskorrigering som de har fått från våra sulor, tillsammans med den avlastning som sulor också skapar, har minskat vätskeansamlingarna i kroppen.

Vi kan dock inte garantera att du kommer uppleva samma effekt, men vi hoppas det. Kom ihåg att du kan prova sulorna i upp till 60 dagar. Om du inte upplever önskad effekt så kan du returnera sulorna och får tillbaka dina 725 SEK.

Ja, som diabetiker är det väldigt viktigt att du tar hand om dina fötter. Och ja, du kan avlasta dina fötter med ett par iläggssulor. Det betyder att belastningen på de utsatta tryckpunktern på foten fördelas, så att risken för hård hud och sår minimeras.

Sulorna rätar upp på din häl och ankel så att de står rakt, och det kommer därefter att räta upp på dina knän, höfter och axlar. Allt i allt ger sulorna därför en rakare kroppshållning.

Ofta är orsaken till en ojämn benlängd en snedhet i höfter – Aling Footwear iläggssulor rätar upp på din häl med hjälp av de tre stödpunkterna – som vi har patent på. Genom att räta upp på hälen, så att den står rakt, kommer även dina knän, höfter och axlar att rätas upp. Det är bra att prata med din läkare i förhållande till denna fråga.

Stetching av vadmuskeln och hälsena – sträckt ben
– Placera dina händer mot en vägg
– Ta bak ena benet och håll det rakt
– Tryck ned hälen mot golvet
– Tryck fram dina höfter och böj lite på det främre benet
– Du kommer därefter att märka av att det sträcker i vad och hälsena
– Håll positionen i minst 15-30 sekunder. Upprepa 4 gånger per ben

Stretching av vadmuskel och hälsena – med böjt ben
– Placera dina händer mot en vägg
– Ta bak ena benet
– Håll det bakre benet lite böjt och tryck ned hälen mot golvet
– Tryck fram dina höfter och böj lite på det främre benet
– Du kommer därefter att märka av att det sträcker i vad och hälsena
– Håll positionen i 15 till 30 sekunder. Upprepa 2 till 4 gånger per ben

Stretching av vadmuskel och hälsena
– Hitta en vägg och ställ dig ett par centimeter ifrån den
– Placera den ena foten med tårna in mot väggen
– Håll hälen emot golvet och sträck ut
– Håll positionen i ca. 10-15 sekunder och byt därefter till den andra foten

Stretching av vadmuskel och hälsena
– Sätt dig på golvet och håll ryggen rak
– Böj ena benet och sträck långsamt ut det andra benet så att det är rakt
– Fäst en yogarem eller gummiband runt foten på det sträckta benet
– Använd bandet till att dra tårna mot huvudet
– Kom ihåg att hålla ned hälen på det sträckta benet mot marken

Massage med boll
– Placera en tennisboll under foten och rulla den försiktigt under foden.
– Detta kan hjälpa till att lindra smärtor och irritationer om du lider av ex. Plantar Fascia.
– Öka därefter lite på trycket mot bollen
– Du kan göra ont i starten när du utför denna övning, men med tiden kommer du att uppleva en förbättring.

Ta pauser om det blir för hårt.

Den främsta uppgiften som en iläggssula till idrott har är att ge idrottsutövarens fötter optimalt stöd och stötabsorbering. Iläggssulans fokus är att få rätat upp fötterna till en korrekt fotställning.

Ofta finns det ett inbyggt hålfotsstöd. Det finns väldigt många olika variationer och märken, som på sitt eget sätt tillmötesgår de utmaningar och behov man kan ha om man har en aktiv livsstil med mycket sport. Gemensamt för de allra flesta är fokuset på hålfoten – där finns ofta en inbyggd kil, för att på så sätt hålla upp hålfoten. Align Footwear®s förhållningssätt till en sund fotavveckling är annorlunda än den traditionella. Det rör sig nämligen inte om att placera ett konstgjort stöd under framfoten, som ex. en framfotspelott så som man tidigare har gjort –filosofin bakom våra iläggssulor handlar om att styra ankeln för att på så sätt optimera kroppens potential och ge alla muskler under våra fötter utrymme till att röra sig – precis så som vi är skapta för att göra. Om du använder ett ilägg med pelott så låses foten fast i en speciell position, utan att ha möjlighet för att själv arbeta sig starkare.

Dessutom är Align Footwear® iläggsulor väldigt stötabsorberande, när du är aktiv, springer, hoppar och rör på dig mer än vanligt. Utöver den förbättrade stötdämpningen ger iläggssulorna också extra stöd till överpronation eller supinerande löpstilar. Om du har problem med hålfot eller häl (plantar fasciitis), kan en iläggssula hjälpa dig genom att ge dig stöd på de nödvändiga punkterna. Det avlastar dina mest utsatta ställen.

Align Footwear®s iläggssulor ger dig:
·         Bättre kroppshållning
·         Bättre arbetsförhållanden för fotens muskulatur:
·         Mindre tryck på brosk i lederna, ledbånd, senor och muskler
·         Färre skador
·         Bättre och effektivare rörelsemönster
·         Bättre stötabsorbering
·         ökad energi og välbefinnande

Align Footwear®s iläggssulor har tre världspatenterade stödpunkter som optimerar skornas kontroll, stabilitet och kontakt med underlaget, för att på så sätt säkra dig den mest optimala prestationen.

Align Footwear®s iläggssulor arbetar med foten och därmed skapas de bästa ramarna för att muskler och senor omkring underbenet, ankel och fot blir använda så naturligt som möjligt i fotavvecklingen.

Utgångspunkten är bland annat en djupgående forskning inom biomekanik – din kinetiska kedja. Denna forskning har bidragit till att öka kunskaperna om hur olika fottyper (pronation, neutral och supination) fördelar trycket över fotens sula.

Iläggssulorna stärker fotens muskler och optimerar därmed möjligheterna för generering av framåtrörelse under sport. Detta görs genom ett fokus på att räta upp hälen, så att även knän, höfter och axlar blir upprätade till en naturlig och rak position. Samtidigt finns det också ett tänk på olika lager av material med olika hårdheter i dess ytor – även mellan sulan och skon. På så sätt blir kontakten med underlaget optimerat och kroppen stabiliseras och rätas upp på bästa sätt.

Ja. Det som är riktigt bra, är att sulorna även kan fås i barnstorlekar – genom att i tidig ålder se till att räta upp kroppen kan man undvika många problem som annars kan uppstå, såsom et nedsjunket främre fotvalv till eksempel. Ett tidigt fokus är viktigt.

Vi har skapat ett tema om utmaningar för barnfötter. Det hittar du här: http://alignfootwear.se/darfor-fungerar-det/inlaggssulor-till-barn/

Vi erbjuder Align Footwear® iläggssulor till barn från och med storlek 32. Från denna storlek är foten tillräckligt utvecklad för att kunna börja använda iläggssulor.

Ja, våra iläggssulor är på vid sin tjockaste punkt 0,5 cm tjock och därför rekommenderar vi att man tar ut skornas/stövlarnas existernade sulor först – de är ofta tillverkade med exempelvis hålfotsstöd osv. Genom att ta ut den sulan ger du iläggssulan ifrån Align Footwear® ett plant underlag – och därmed uppnår du maximal effekt från våra sulor – och du kommer återigen att uppleva att det finns gott om plats i dina skor.
Det finns dock ett undantag för stövlar som har en platt innersula och som saknar hålfotsstöd. I detta fall kan du lägga dina Align Footwear® iläggssulor ovanpå de existernade sulorna, om det finns tillräckligt med plats till det.

Vi kan desvärre inte garantera att du kan använda sulorna i alla typer av skor – det kan vara en utmaning att använda sulan i en skor där den existerande sulan inte kan tas ut – eller i en väldigt smal skomodell. Det kan ofta lösas genom att man väljer ett skonummer större än vad du brukar. Tag gärna med sulorna när du ska köpa nya skor – på så sätt säkrar du att du kan kombinera iläggssulor och skor.

Ja, så länge den existerande sulan inte har något hålfotsstöd och Align Footwear® iläggssulan kan ligga platt i skorna. Om du känner att dina fötter har tillräckligt med plats bör det inte vara några problem.

Överväg att gå upp ett skonummer eller ta med sulorna när du ska köpa nya skor – då kan du vara säker på att sulorna och skor kan kombineras.

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av våra sulor, de ska inte bara vara en ny produkt i dina skor. Därför vill vi guida dig till en så bra start som möjligt, så att du får med så mycket som det bara går och helst lite till…

Så gör du:
·         Först byter du ut dina nuvarande sulor mot Align Footwear® sulorna: Vi rekommenderar att du tar ut originalsulan, även om det finns plats för bägge två. Därmed uppnås den korrekta och optimala effekten.

·         Align Footwear® iläggssulor kan användas i alla skor som har en hälkopp, har en uttagbar originalsula, och där det finns lite extra plats.

·         Sulorna ska användas i både höger och vänster sko och inte enbart i den ena, där du pronerar/går snett.

·         Vi rekommenderar att du börjar försiktigt: Använd gärna sulorna i fyra timmar under första dagen, fem timmar under andra dagen, sex timmar under tredje dagen och sju timmar under fjärde dagen. På den femte dagen kan du använda sulorna under hela dagen, så länge som dina fötter har det bra.

Varje gång som du sätter ner dina fötter i något nytt krävs en anpassningsperiod som man inte ska stressa igenom. Korrekt justering av foten kan upplevas olika, men det ska aldrig kännas obehagligt.

Alla sulor som korrigerar foten kan ge upphov till irritationer i början: Du använder dina fötter och muskler i din kropp annorlunda än vad du är van till. Det gör inget om du är öm, det betyder  bara att sulorna fungerar och att din kropp är på väg att anpassa sig och vänja sig till en korrigering.

Många kommer att märka av en effekt i kroppen efter en kort tids användning. I starten kan du dock bli lite öm på olika ställen i kroppen. Det betyder inte att det skadar dig – men eftersom kroppen blir upprätad – så använder du andra muskler än vad du annars är van vid – om det blir för mycket – så tar du bara ut sulorna och tar en paus ifrån dem i ett par timmar, innan du lägger tillbaka dem i skorna igen.

Vissa kan uppleva en effekt direkt när de lägger ned Align Footwear® sulorna i sina skor, men vi är alla olika och vi kommer därför att märka av en effekt på vårt eget sätt – och det beror även på vilka utmaningar som just du har. Den tid det tar innan du märker en lindring av dina smärtor varierar beroende på dina specifika omständigheter och utmaningar, samt hur din kropp reagerar på korrigeringen från våra Align Footwear® sulor. Det kan ta allt från ett par minuter upp till 60 dagar (som vi har vår nöjdhetsgaranti till).

Riktigt många av våra kunder märker en ögonblicklig lindring av deras smärtor, smärtor som de har lidit av i flera år. Vi har många fina uttalanden, inne på vår hemsida och Facebooksida, från folk med många olika typer av utmaningar och smärtor i anklar, knän, höfter, rygg och nacke, både när det kommer till performance och vardagsliv.

Se till att följa anvisningarna till en korrekt användning av dina iläggssulor, så att du upplever en smärtfri övergång (se ”Hur får jag en bra start när jag börjar använda Align Footwear® iläggssulorna?”).

Vid korrekt användning (se ”Hur får jag en bra start när jag börjar använda Align Footwear® iläggssulorna?”), ska våra iläggssulor öka din komfort och lvälbefinnande.

Varje gåg som du sätter ner dina fötter i någonting nytt så krävs det en anpassningsperiod, som man inte bör stressa på. Lyssna till din kropp; korrekt justering kan upplevas olika men det ska heller aldrig kännas obehagligt.

Under de första en till två veckorna kan du kanske märka av en ömhet i kroppen, som en följd av den korrekta anpassningen av din kroppshållning; din kropp har rätats upp och utnyttjar nu muskler som du kanske inte har använt lika mycket tidigare. Om det blir för mycket – så tar du bara ut dem och tar en paus ifrån dem innan du lägger tillbaka dem i skorna igen.

Om du upplever obehag efter en månads tid med dina Align Footwear® iläggssulor bör du kontakta oss, så att vi tillsammans kan undersöka orsaken till din obehagskänsla.

Våra iläggssulor regulerar din fotställning och din samlade kroppshållning. När sulorna ändrar din kroppshållning kan du uppleva ömhet i hela kroppen – eftersom du plötsligt använder muskler som du inte är van vid att använda.
Ha tålamod. Du kan ha gått med en sned kroppshållning i många år, då tar det tid för din kropp att vänja sig vid en rakare kroppshållning.

En av våra förhandlare, fotterapeuten Karina Wolthers, förklarade följande för en kund:
Alla sulor/ilägg som korrigerar foten kan orsaka ömhet. Du använder muskler och senor annorlunda. Det motsvarar ungefär att sätta sig på en roddmaskin och ”ro” i ett par timmar – hur skulle dina armar ex. kännas efter det?

En bra idé, när man börjar använda sulor eller ilägg, kan vara att starta med ex. 30 min och därefter öka till 45/60 min. Jag vill säga att du gärna får vara öm, men lyssna på din kropp! Efter ett par veckor ska din kropp helst ha accepterat förändringen och du kan förhoppningsvis märka av en förbättring.

Vi rekommenderar en försiktig start, dvs. att man använder sulorna i fyra timmar under första dagen och därefter långsamt ökar med en timme per dag. Om man är väldigt öm kan man ta pauser ifrån sulorna, och när man är redo för att prova igen så kan man följa Karina råd om att starta med ca. 30 minuter.

Ja, Align Footwear® iläggssulor kan enkelt flyttas och bytas mellan olika par skor. Vi förstår att det kan vara svårt att gå igenom livet med smärtor.

Det är därför som vi strävar efter att skapa den bästa teknologin och lösningen till ett överkommligt pris. Om du använder Align Footwear® iläggssulor varje dag, rekommenderar vi dig att inverstera i flera par.

Iläggssulorna kan användas i olika skomärken och –typer, ex. sportskor, ballerinaskor, pumps, stövlar med och utan klackar samt sandaler (helst med hälkopp).

Tänk alltid på om det finns möjlighet att ta ut originalsulan ur skorna – för att skapa mer plats till Align sulorna och till hänsyn av att du ska få den korrekta och optimala effekten.

Vi har fått feedback från kunder som har haft bra erfarenheter med sulorna i följande skomärken: Angulus, Candice Cooper, Giesswein (tofflor), Green Comfort, New Feet, Shoe the bear och Ecco samt de flesta idrott och sportskor som har en uttagbar originalsula.

Det finns också skor som sulorna inte kan användas i, t.ex. stilleter och väldigt smala skor. Om du gärna vill använda sulorna i ett par smala skor, kan det möjligtvis gå att ”gå upp en storlek”, alltså köpa ett skonummer större än vad du är van vid.

Ta med dig dina iläggssulor när du ska ut och köpa nya skor, då vet du om de fungerar tillsammans med skorna på direkten!

När man har användning av iläggssulor är det också nödvändigt att tillägga: Det är inte säkert att alla typer av sandaler kan kombineras med iläggssulor. Det beror på att många moderna sandaler inte har en hälkopp – och det är nödvändigt för att ge bästa möjliga effekt, stöd och komfort.

När du köper sandaler kan det vara en bra idé att tänka på att skor/sandaler i läder kan tänjas ut hos din skoförhandlare – de hjälper dig gärna med råd och vägledning i samband med det. Samtidigt har vi valt ut några modeller där flera av dem har sulor som kan tas ut – några av dessa är exempelvis flera modeller från Rieker, Ecco och Suave.

Vid vissa tillfällen ska du kanske välja en storlek större än vad du normal brukar göra – sandaler sitter ofta lite närmre foten än vad exempelvis sneakers eller träningsskor.

Vi har fått många svar från glada kunder om hur man enkelt och snabbt kan fästa antingen kardborrband eller mattejp under sulorna – för att på så sätt undgå att de glider omkring och för att säkra ett stödjande fundament till kroppen.

Har du svarta sandaler – känner du att iläggssulornas kant blir för tydlig i dina sandaler kan det vara en bra idé att anvnda en svart tusch – och se där! – sulorna och sandalerna flyter samman

Ja. Med Align Footwear® iläggssulor i dina skor får du både en rakare fotställning och kroppshållning. Det kan vara bra vid överbelastningar i gående och stående arbete.
Vi har mottagit positiv feedback från kunder som använder sulorna i sina säkerhetsskor.

Till säkerhetsskor rekommenderar vi att man väljer vår dammodell. Den är lite bredare än herrmodellen och dammodellen pasar därför bättre i en säkerhetssko, eftersom de ofta är lite bredare.

Sulan är gjord i ett stötabsorberande material och de har en mjuk gel i hälen. När kroppen, via sulorna, går i en korrekt och naturlig ställningså blir belastningen från varje steg du tar jämnare fördelad.

Sulorna reducerar de destruktiva stötarna som färdas genom kroppen varje gång som dina fötter träffar marken. Det betyder att det blir mindre tryck i leder, muskler och ledband.

Hållbarheten hos Align Footwear®s iläggssulor beror på olika faktorer, däribland användarens vikt och hur mycket du använder dem.

Som utgångspunkt kan hållbarheten på sulorna beskrivas som följande: Om du väger 100 kg och använder sulorna 7 dagar i veckan i 8 timmar er dag, kan de hålla i 8-10 månader. Om du väger mindre är hållbarheten längre, detsamma gäller om du använder sulorna i färre timmar.

Överväg vilken typ och storlek av skor som du oftast använder och inte minst den typ av aktivitet som du utför med dina Align Footwear® iläggssulor i dina skor. Om du använder Align Footwear®s iläggssulor när du arbetar så kommer du att märka att de slits mer än om du bara använder sulorna i t.ex. dina löparskor i ett träningscenter, en timme i veckan: Du får bästa effekt för din kropp genom att använda sulorna så mycket som möjligt: Om du endast använder dem i dina löparskor/fotbollsskor/arbetsskor är det i det tidsrummet som du får en effekt – om du byter mellan olika par skor under en dag är det en bra idé att även ta med sulorna över till den andra skon.

En bra tummregel är att lyssna på dina fötter och din kropp. När Align Footwear®s iläggssulor inte längre känns som om de ger samma stöd till dina fötter som de gjorde när de var nya så kan det vara en bra tidspunkt att ersätta dem med ett nytt par.

Sulorna kan tvättas på följande sätt:

A. I en tvättbalja med såpa och ljummet vatten, använd en mjuk borste, skölj sedan bort såpan och torka av med en trasa. Låt sulorna lufttorka med undersidan uppåt.

B. I diskmaskinen på glasprogrammet – max temp. 30-45 grader.

C. Tvättmaskinen på ullprogrammet – max 40 grader. Lufttorkas med undersidan uppåt.

Om Align Footwear® iläggssulor skulle öka din fotsvett och lukt i dina skor så rekommenderar vi följande:

• Rengör dina Align Footwear® iläggssulor 1-2 gånger i veckan efter behov (se avsnittet om rengöring av iläggssulorna)

• Ta ut Align Footwear® iläggssulorna ur dina skor under natten för att låta dina skor och iläggssulorna luftas. Byt mellan olika par skor varannan dag efter behov

• Byt ev. ut dina strumpor till ett annat märke. För vissa människor är ett mer andningsbart material svaret, för andra kan ett tjockare tyg stoppa lukten

• Absorbera lukten genom att lägga ner en tesked babypuder på toppen av innersulan medan den ligger i skon

• Bada dina fötter i varmt vatten blandat med Epsom-salt i 20 minuter 1-2 gånger i veckan

Align Footwear® iläggssulor kan också tvättas – här kan du se hur du gör det: (indsæt link)

Sulorna kan kännas lite varma när du börjar använda dem. Anledningen till det är att blodcrkulationen till muskler i dina fötter har blivit förbättrad genom sulorna.

Det kommer att avta när fötterna har vant sig vid sulorna. Sulorna har små ventialtionshål i den främre delen av ”foten” – just för att leda bort värme.

Vi har hos Align Footwear® ett stort fokus på både komfort och kroppskorrigering. Därför är iläggssulorna producerade med en effektiv kombination av stötabsorberande material. Iläggssulorna från Align Footwear® främjar en bättre kroppshållning och kroppsanpassning i din kinetiska kedja och förbättrar ditt välbefinnande och din hälsa. När din kropp, via sulorna, går i en och naturlig ställning så blir belastningen från varje steg du tar jämnare fördelad. Våra iläggssulor reducerar de destruktiva stötarna som färdas genom din kropp varje gång som dina fötter träffar marken. Det innebär att det blir mindre tryck i dina leder, musker, senor och ledband.

EVA – Etenvinylacetat – Skapar en mjuk och flexibel iläggssula.
SEBS – Styren/eten/buten/styren – Skaber blødhed og absorberer stød.
PORON® ShockPad Foam – Stötabsorberande material.
Nylon Pebax Shank: Pebax®– En medicinsk kvalitets termoplastisk elastomer som är lätt, mjuk, flexibel och som minimerar risken för att en produkt går sönder.

Våra iläggssulor täcker hela foten. Lars Dalhoff, lektor i anatomi, har värderat våra iläggssulor och han menar att det är positivt att sulan ”täcker” hela foten. Han säger:
”Det som är unikt med denna iläggssula är den direkta kontakt ut till stortån – stortån är den viktigaste delen för vår kontakt med marken och vår balans. Den kontakt skapas genom att man tillverkar en hel sula, precis som den man får hos Align Footwear®, istället för att endast stötta en viss del av foten där det finns ett registrerat problem – fokus hamnar då endast på hälen eller framfoten. Align Footwear® tar tag om både framfoten och hälen. Om foten rätas upp från hälen och ut till stortårna är det också sannolikt att vi får en bättre fotavveckling”:

Du kan läsa hela Lars Dalhoffs värdering här: http://alignfootwear.se/testimonial/lars-dalhoff-lektor-anatomi/

Våra sulor har tre stödpunkter, som vi har världspatent på. Dessa stödpunkter korrigerar fotställningen genom att kontrollera ankeln. Det betyder att ankeln försätts i en neutralare ställning, vilket bidrar till att minimera en sned gång på fötterna. Att räta upp på hälar och anklar så att de står rakt, kommer att bidra till att även knän, höfter och axlar rätas upp, och man får då en rakare kroppshållning.

När din kropp, via sulorna, går i en och naturlig ställning så blir belastningen från varje steg du tar jämnare fördelad. Våra iläggssulor reducerar de destruktiva stötarna som färdas genom din kropp varje gång som dina fötter träffar marken. Det innebär att det blir mindre tryck i dina leder, musker, senor och ledband.

Vi har en 60 dagars nöjdhetsgaranti, dvs. att du kan prova sulorna i upp till 60 dagar. Om d inte upplever en positiv effekt kan du returnera sulorna till oss och få tillbaka dina 725 SEK.

Ja – men vi rekommenderar det inte. Du kan riskera att iläggssulornas effekt blir minskad eller förstörs, eftersom de tre stödpunkterna i våra sulor kan hamna snett om du klipper i sulorna. Det skulle då betyda att du då får en sned korrigering av din kropp. Samtidigt så bortfaller även 60 dagars nöjdhetsgarantin

Du kan köpa dem inne på vår webshop, där kan du också läsa mer om sulorna och deras effekt: http://alignfootwear.se/webshop/

Du har också möjlighet att besöka vårt showroom i Ikast. Du hittar oss här:

Align Footwear
Siriusvej 1
7430 Ikast
Danmark

Öppettider:
Måndag – torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Notera att våra iläggssulor är stora i storleken!

Det innebär att vi rekommenderar att du beställer en storlek mindre än du normalt använder i dina skor. Om du exempelvis brukar ha EU-storlek 40 i skor kommer en EU-storlek 39 att passa bra till dina fötter.

Effekten av Align Footwear®s iläggssulor sitter i hälpartiet (du kan läsa mer om tekniken bakom sulorna på www.alignfootwear.se ) och det innebär att det inte spelar någon roll om dina tår sticker ut över kanten på sulan i fram, det kommer du förmodligen inte att märka vid användning.

Vi rekommenderar dock alltid att du mäter din fot för att hitta rätt storlek. Skulle du ändå få fel storlek byter vi gärna dina iläggssulor (notera att du själv står för porto för återsändningen och Align Footwear® för de nya sulorna – vi delar alltså på kostnaden!)

Det kan vara skillnad på skostorlekar beroende på vilket land de är tillverkade i, och om det är en vardagssko eller en sportsko.

Därför rekommenderar vi att du tar utgångspunkt ifrån längden på din fot framför din skostorlek – mät den gärna och använd vår storleksguide.

Längden på iläggssulan får inte överstiga fotens längd.

Notera: Sulorna kan klippas till – du ska dock vara medveten om att vår ”60 dagars pengarna tillbaka garanti” inte gäller längre om du har klipp eller skurit i sulorna.

Priset för ett par iläggssulor är 725 SEK – och för det priset får du kompetent vägledning och en helt unik 60 dagars nöjdhetsgaranti:

Vi ger dig 60 dagar till att upptäcka om sulorna är något för dig. Därmed säkrar vi att du inte betalar för något som du inte upplever en effekt av. Våra kroppar är ju alla olika – och därför reagerar vi också olika på diverse behandlingsformer. Prova Align Footwear® och känn skillnaden.

Om du inte skulle märka ave en skillnad/förbättring kan du returnera sulorna till följande adress:
Align Footwear®, Siriusvej 1, 7430 Ikast – Denmark

Var vänlig och bifoga en kopia av din orderbekräftelse/kvitto samt kontoupplysningar, så att vi kan överföra pengarna till dig.

Vi accepterer i ögonblicket elektroniska former för betalningar, bland annat Visa, MasterCard, Discover, American Express, PayPal, Klarna och banköverföring.

Nej, tyvärr inte. Align Footwear® iläggssulor omfattas inte av försäkringar vid nuvarande tidspunkt.

Vi strävar efter att behandla ordrar så snabbt som möjligt. Ordrar som vi mottager innan kl. 12.00 strävar vi efter att få skickat samma dag.
Align Footwear använder DHL Parcel eller PostNord – leverance 5-7 vardagar.

Om vi ​​driver en speciell kampanj kan det finnas rabatkoder kopplade till den, som du kan lösa in och därmed få rabatt på. Nedan följer en beskrivning av hur du gör:

Du löser in rabattkoden under beställningsprocessen i varukorgen, eller så kan du klicka på ikonen för en kundvagn  och sedan komma till korgen, som ser ut så här:

PC-version:

Mobil version:

Ange nu rabattkoden i fältet “Rabattkod” och tryck sedan på “Använd rabattkod”, sedan dras rabatten i kassan. Se exempel nedan:

PC-version:

Mobil version:

Klicka nu på det gröna fältet “Fortsätt till kassan” och fyll i din information och slutför din beställning.

När du har beställt dina iläggssulor så mottager du en orderbekräftelse via email. Om du inte kan hitta din orderbekräftelse i din inkorg, så kan du ev. ta en titt i din spam-mail. Vår orderbekräftelse har en tendens till att hamna där.

Lägg ner sulorna i originalförpackningen och skicka tillbaka sulorna till: Align Footwear®, Siriusvej 1, 7430 Ikast – Denmark.

Se till att bifoga ett meddelande om att du vill byta sulorna till en annan storlek, samt din adress.

Mät din fot i cm och läs i guiden om vilken storlek som passar till dig.
Vi delar på frakten. Du betalar för att sända returen till oss och vi betalar för att sända den nya storleken till dig.

Orsaken till många utmaningar startar med en sned fotavveckling eller sneda anklar – det kan leda till massiva fotproblem men också skapa andra utmaningar upp igenom kroppen, där både knän, höfter, länd, rygg, axlar och nacke kan drabbas: Du kommer automatiskt att felbelasta din kropp för att avlasta och det kan orsaka en sned kroppshållning. Du kan ha ryggspänningar på grund av att du står snett – men om inte fotavvecklingen är orsaken därtill, är det inte säkert att en iläggssula är lösningen.

Vi är alla människor olika och vi reagerar alla annorlunda på samma behandlingsformer – därför kan vi inte garantera att iläggssulor alltid är lösningen för just dina problem. Det kommer alltid att finnas dem som inte upplever en effekt och som därför är tvugna att hitta en annan lösning som fungerar för dem. Våra sulor är utvecklade av en amerikansk fysioterapeut och det har visat sig, under de sista 5 år, att vi med våra sulor har kunnat hjälpa riktigt många människor över hela världen, och det är vi väldigt stolta över. Våra kunder kan alltid returnera sulorna till oss igen, inom 60 dagar, och få tillbaka sina pengar – på så sätt säkrar vi att ingen kastar bort pengar på någonting som inte fungerar för dem.

Returvaror behandlas inom 7 arbetsdagar, från den dag som vi mottager dina Align Footwear® iläggssulor.

När vi har mottagit dina iläggssulor så betalar vi tillbaka köpet, i förhållande till vår 60 dagars nöjdhetsgaranti, så länge som du har bifogat en kopia av orderbekräftelsen samt upplysningar om ditt kontonummer.

Om du inte kan hitta din orderbekräftelse, som du har mottagit via email när du beställde sulorna, så kan du ev. ta en titt i din spam-mail. Vår orderbekräftelse har en tendens till att hamna där.

Sulorna ska skickas tillbaka i sin originalförpackning och skickas till Align Footwear®, Siriusvej 1, 7430 Ikast – Denmark.

Vi erbjuder våra kunder att pröva våra iläggssulor i upp till 60 dagar. Om du inte upplever en positiv effekt, kan du skicka tillbaka sulorna till oss och få tillbaka de 725 SEK som du har betalat. De sulor som vi får tillbaka genom vår 60 dagar pengarna tillbaka garanti, ger vi vidare till RCT-jylland (Denmark), Rehabiliteringscenter för tortyroffer, som ligger i Haderslev. Många tortyroffer har svåra problem med fötter och anklar och vi är här på Align Footwear® väldigt glada för att kunna göra en skillnad och skapa en bättre trivsel och välbefinnande för dessa människor.

Vi använder också några av sulorna som demomodeller när vi deltager på mässor. Där erbjuder vi folk att pröva sulorna i deras egna skor, när de går runt på mässan.

Om du har köpt dina iläggssulor inom de senaste 60 dagarna, kan du använda vår 60 dagars nöjdhetsgaranti. Du kan returnera iläggssulorna till Align Footwear®, Siriusvej 1, 7430 Ikast, Danmark.
Du ska lägga tillbaka sulorna i originalförpackningen, bifoga en kopia av orderbekräftelsen/kvitto och upplysa oss om dig reg.- och kontonummer, så betalar vi tillbaka belopper som du har betalat för sulorna.
Om du inte omedelbart kan hitta din orderbekräftelse, som du mottog på din majl när du beställde sulorna. Kolla eventuellt i din skräp post om du inte kan hitta orderbekräftelse.
Du betalar porto för att returnera dina sulor.

HITTADE DU INTE DITT SVAR?

Skriv till Mette

Mette Fly - CEO/Direktör

Mette Fly
CEO/Direktör

Beställ dina iläggssulor