Hur känns gikt?

– Gikt och fötter: Så lindrar du smärtan så att du får mer energi i vardagen

Smärta kan stjäla mycket energi i ens vardag – när energin försvinner finns det inte mycket överskott till alla de andra saker som du skulle kunna göra. Många patienter lever dagligen med kronisk smärta och de har ofta försökt med en mängd olika metoder, produkter och övningar för att försöka bli av med sina smärtor. Även om du har artros så kan du fortfarande leva ett bra liv. Här kan du läsa om vad slitgikt/artros är, vad du kan göra för att minska symptomer och smärta, samt hur du kan bromsa en försämring av sjukdomen.

Slitgikt i foten upplevs typiskt som symptomer av varierar i intesitet och omfattning:

 • Smärtor
 • Stelhet
 • Svullnad (ev. rodnad och värme)
 • Rörelsehämningar
 • Felaktig positionering av kroppen
 • Instabilitet
 • Funktionsnedsättning
 • En “knastrande” ljud från dina leder.
  Smärtorna upplevs inledningsvis primärt vid belastning, vid framskriden artors upplever man ofta en ledstelhet och belastningsrelaterade smärtor som kan orsaka smärta även efter aktivitet och även i vila.
 • Smärtor/stelhet vid starten av dagen eller fysisk aktivitet
 • Mindre smärtor när man är igång och lederna är uppvärmda
 • Ökad smärta vid ihållande belastning

Vad är gikt?

Slitgikt eller artros definieras som förändringar och långsamt förstörelse av brosk och benvävnad i och omkring lederna. Brosket i lederna har normalt en slät yta som har som funktion att överföra och jämnt fördela trycket mellan benen. Vid slitgikt blir brosket gradvist nedbrutet samtidigt som den tidigare släta ytan blir allt grövre och sliten. Det kan uppstå sprickor och springor i brosket och tjockleken krymper. I de tidigare faserna av slitgikt så upplever du ofta inget obehag eller smärta. När sedan nedbrytningen av brosket gradvist tilltar så kan det skapa en känsla av att leden ”knastrar” och du kan uppleva smärtor p.g.a. den ökade belastnignen på benen. Den ökade belastningen kan också orsaka förändringar på de bendelar som finns i lederna.

De leder som oftast drabbas av slitgikt är leder i händer och fötter, knän- och höftleder, samt leder vid ryggraden. När det gäller gikt drabbas oftas foten och ankeln. Speciellt utsatta är tårnas grundled, bakfoten och ankeln. Ofta i den ordningen men alla leder kan drabbas. Om det konstateras gikt i foten så är det ofta stortån som drabbas, dvs. leden mellan det innersta tåbenet och det yttersta mellanfotsbenet.

Utöver detta är de vanligaste orsakerna till slitgikt i foten ett resutlat av tidigare skador – till exempel ett benbrott, felställning, instabilitet eller inflammation: ledgikt etc. drabbar oftast knän och höfter.

Orsaker

Det kan finnas många anledningar till varför just du drabbas av slitgik. Slitgikt kan ha – men det behöver inte nödvändigtvis vara så – en koppling med slitag och fysiskt hårt arbete. Det råder dock inga tvivel om att människor med vissa typer av arbeten är mer utsatta än andra. T.ex. så får lantbrukare oftare slitgikt i höften, dansare får det i anklarna och idrottare har en tendens till att utveckla slitgikt i knä- och fotleder. Orsaken till detta är att dessa grupper kontinuerligt belastar bestämda leder mer än vad som är normalt. Din vikt kan också spela roll på hur hög risk du löper för att få gikt. Ju mer du väger, desto mer ska din led bära. Genom att reducera din vikt med 5 procent så kan smärtorna minska och rörligheten öka. Ärftlighet är också en faktor för hur stor risk du löper av att drabbas. Genetik kan betyda att proteinet kollagen i brosket mellan lederna inte är så starkt som det normalt ska vara. Därför bryts brosket ner snabbare och leden utvecklar slitgikt. Inaktivitet och avsaknaden av träning av muskler kan vara en bidragande orsak till slitgikt, eftersom de svaga musklerna inte kan stabilisera leden, vilket gör att leden belastas i onödan. Slitgikt av både mild och svår grad kan med säkerhet dra fördel av motion och träning. Det styrker musklerna omkring de utsatta lederna samtidigt som motion förbättrar din rörlighet och flexibilitet; Fysisk aktivitet ökar ledens funktion och minskar smärtorna.

Har jag gikt?

Du kan klargöra om du har gikt genom en läkarundersökning. Det finns ett antal symptomer som kan avslöja och fastställa diagnosen slitgikt. Därför kan man minska nödvändigheten av att använda sig av röntgenbilder eftersom röntgenstrålarna kan vara skadliga, men också för att det kan vara svårt att konstatera gikten omfång och svårighetsgrad genom en röntgenbild. Man kan således vara plågad av smärtor utan att slitgikten är speciellt långt gången. I många fall så används röntgen endast vid operation.

Behandling?

Slitgikt i foten och förslitningsförändringar generelt kan inte tas bort – när du först har drabbats av det så bör du fokusera på lindring, underhåll och förebyggande.
Man kan ofta lindra och begränsa symptomerna genom ett antal olika insatser:

 • Fotterapeutisk behandling: Detta är en viktig del av den samlade behandligen, speciellt vid felpositionering av den bakre delen av foten eller tårna. Du bör överväga skor som har gott om plats och stöd för foten, t.ex. genom iläggssulor. Det är viktigt att skorna sitter ordentligt fast, att du känner stabilitet runt foten och att dina skor har en effektiv stötdämpning. Själva skon ska lämna gott om plats för tårna, medan iläggssulan stöttar de tryckutsatta områdena på foten. Det är dessutom ofta nödvändigt att regelbundet besöka en fotterapeut, så att överflödig och hård hud kan tas bort.
 • Kiropraktisk eller fysioterapeutisk behandling: för att upprätthålla och/eller förbättra ledens rörlighet och upprätthålla funktionsförmågan eftersom det ofta begränsar processen för att ytterligare symptomer utvecklar sig. Ofta får du också ta del av rikligt med information om förhållningsregler och instruktioner till övningar som är specifik utvecklade för att upprätthålla funktionen genom rörlighet och genom att stärka musklerna.
 • Smärtstillande medicin – din läkare ska rådge dig om detta.
 • Vid väldigt svår slitgikt väljer man i vissa fall att operera.
 • Om leden är svullen, kan den tömmas på vätska. Därefter sprutas det in en liten mängd kortikosteroider för att motverka att vätskan kommer tillbaka.
 • Vid slitgikt i knät kan en titthålsoperation med en nogrann spolning och utjämning av brosket medföra smärtlindring i några månader.
 • Om man har smärtor både dag och natt, i vila, när man ska igång och vid belastning och alla de ikke kirurgiska behandlingarna har varit verkningslösa så får man överväga att sätta in en protes i de leder där det är möjligt, förslagsvis i höft, knä, axlar och fingrar. Andra leder kan stelopereras, vilket leder till smärtlindring.

Vad kan du själv göra?

Slitgikt kan inte botas men du kan göra väldigt mycket själv för att lindra smärtan och hålla borta sjukdomen.

 • Det är viktigt att du upprätthåller bästa möjliga rörlighet i dina leder, samt att du styrker dina muskler. Nedsatt rörlighet och muskelstyrka är typiska följder av slitgikt, vilket kommer att försämra din funktion i vardagen. Både slitgikt av mild och svår grad blir bättre av motion eftersom motion stärker musklerna runt de leder som är drabbade. Samtidigt säkrar motion att du lever ett aktivt liv så länge som det är möjligt. Fysisk aktivitet ökar ledernas funktion och minskar smärtan.
 • Kost kan också ha en stor effekt på trivsel och lindring när du har gikt. Det viktigaste är att du äter sunt och varierat – det kan på så sätt säkra att du får i dig viktiga näringsämnen. Det finns en del receptböcker med mat speciellt för gikt, med aviskten att minska inflammation och lindra smärta.

Om du upplever något av nedanstående symptomer bör du  uppsöka en läkare:

 • Ett eller flera av dina leder svullnar, rodnar eller blir ömma
 • Dina symptomer ändrar sig
 • Nya symptomer uppstår
 • Du har problem med dina läkemedel – t.ex. biverkningar eller praktiska problem
 • Du har behov för mer smärtstillande medicin än förr

Om du har gikt i fötterna är det väldigt vanligt att fötterna förändrar sig. Ibland sker det snabbt, andra gånger sker det långsamt. Därför kan det vara en god idé att besöka en fotterapeut regelbundet. På så sätt kan många av irritationerna som uppstår förebyggas. Om du lider av svår ledgikt kan du undersöka möjligheten för att få bidrag till behandlig.

Lindring?

Man kan ändra belastningen av speciellt fotled, knäled, höftled och rygg genom att fokusera på en korrekt fotposition. När dina fötter och anklar står rakt och i en naturlig position så rättas även dina knän, höfter och axlar till. Det kan ofta skapa god smärtlindring, samtidig som det också ger effekten av att avlasta muskler, leder, ben och senor från onödigt tryck eftersom kroppsvikten blir optimal balancerad. Genom att undgå det traditionella användandet av pelotter, kilar och hålfotsstöd skapas en sund rörlighet för din muskulatur under foten. Fötterna kommer därför att arbeta mer naturligt så att alla fotmuskler används, vilket stärker en exempelvis nedsjunken framfot.

Moderna skor är har ofta en platt botten och häl, detta medför att man inte använder sina fötter optimalt och korrekt. Skorna spärra in fötterna, vilket förr eller senare skapar problem. Bland annat försvagas musklerna runt de ben som används för att stabilisera oss när vi går. Lederna kan också bli felbelastade, vilket ökar utvecklingen av slitgikt. Det kan vara en god idé att använda stötabsorberande skor eller iläggssulor med en mjuk, fjädrande botten. Om du ska ut och gå längre turer är det bäst att välja, till den mån det går, en rutt där det är ett mjukare underlag som t.ex. en skogsstig, istället för att gå på asfalt.

Hur kommer Align Footwear® in i bilden?

Tyvärr så kan vi inte bota din gikt – men vi kan lindra den smärta som du upplever i förbindelse med din gikt. När du använder våra iläggssulor får du en rakare och mer korrekt kroppshållning, detta lättar på ”trycket” som dina muskler och leder utsätts för, vilket ger dig mindre smärta i kroppen.
Du bör överväga iläggssulorna från Align Footwear® eftersom de stimulerar din kropp till att använda sina muskler på ett optimal och korrekt vis – och det avlastar från onödigt tryck och belastning inne i lederna i benen, hela vägen upp längst ryggen och enda upp till nacken.

Align Footwear®s iläggssulor är helt unika och olikt allt annat på marknaden. Det rör sig t.ex. inte om att placera ett konstgjort hålfotsstöd under foten – istället handlar det om att styra ankeln för att optimera kroppens potential och att röra på våra muskler under foten, precis på det sätt som vi är skapta för att röra dem på. Vi har kunder som dagligen går och står i mer än 10 timmar – de berättar för oss att efter de prövat Align Footwear®s iläggssulor i en period, så har de antingen minskade eller inga smärtor alls längre. Detta gäller även för giktpatienter. Dessa uttalanden kan du bl.a. läsa på vår Facebook-sida.
Vi uppmanar dig till att ge Align Footwear®s iläggssulor en chans. Pröva dem på dina fötter – vi erbjuder dig att pröva dem i upp till 60 dagar och om du inte kan märka någon skillnad så skickar du bara tillbaka sulorna till oss – så betalar vi tillbaka de 725,-kr.

Align Footwaes iläggssulor ökar vår rörlighet, komfort och funktion. De främjar en bättre kroppshållning och kroppsanpassning i din kinetiska kedja och förbättrar din hälsa och välbefinnande. När din kropp, via sulorna, försätts i en korrekt och naturlig position så blir belastningen från varje steg du tar jämnt fördelad. Align Footwear®s iläggssulor reducerar de destruktiva stötarna som transporteras igenom vår kropp varje gång fötterna träffar marken. Det betyder att det blir mindre press på kroppen och ev. mindre risk för inflammation i dina leder, muskler, senor och ledband – och det är riktigt bra för dig som lider av gikt.