Idrottsskada? – Så här kommer du igång igen.

Om du har sådan otur att du skadas under idrottsutövande, är det viktigt att ta sig an situationen på rätt sätt redan från början.
Läs hur du kommer igång igen på bästa och snabbaste sätt. Många skador kan beskyllas på överbelastning till följd av felaktig eller för hård träning, men det kan även vara stukningar, bristningar eller liknande.
Även om man är i god form, kan det ändå uppstå skador. Om man växlar över till en annan idrottsgren, som belastar leder och muskler på ett annat sätt än den föregående idrottsgrenen, kan det också uppstå.Många skador uppstår på grund av bristfällig uppvärmning.
De uppstår ofta för att man ökar belastningen, tränar hårdare än man brukar eller att det sker en akut ryckning eller vridning i kroppen. Samtidigt är det viktigt att överväga om skadan kan ha uppstått på grund av dålig utrustning som exempelvis skor, avsaknad av stöd eller felaktig teknik.

Indlægssåler - Plantar fasciitis

  • Fler än 300.000 kunder i Sverige og Europa har redan köpt!
  • Hälsa och välbefinnande
  • Full tillfredsställelse eller pengarna tillbaka

Kun 725 SEK

Om du blir skadad!

Om man drabbas av en skada under idrottsutövande, bör man ta det lugnt och inte försöka komma tillbaka för snabbt. Stukningar, ben- och muskelskador kan förvärras betydligt vid fortsatt idrottsutövande. Skråmor och mindre skrapsår kan ofta bandageras och idrotten kan återupptas.

De flesta sportskador kan behandlas enligt RICE-principen:

  • Rest (vila)
  • Ice (is)
  • Compression (kompression)
  • Elevation (upphöjning)

Ondt eller øm i hælen

Om problem inte avtar märkbart inom ett par dagar, är det en god idé att uppsöka läkare för en grundlig utvärdering av skadan.
Om du upplever kraftig smärta och svullnad omedelbart, är det en god idé att kontakta din läkare för att utesluta allvarliga skador på leder, ben eller ledband. Om du hör en smäll eller ett brott, är det mycket viktigt att du uppsöker läkare omedelbart. Skador i leder, ben och muskler kan man upptäcka med hjälp av röntgen, CT-, MR- och/eller ultraljudskanning.
Många idrottsskador kräver en period med återuppbyggnadsträning av muskler och leder efter att skadan har läkt.Det kan dessvärre vara nödvändigt att sluta med sin idrott om man råkar ut för samma skada upprepade gånger. Den skadade vävnaden kommer ofta att vara lite svagare efter att den har läkt ihop och risken för ännu en skada av samma typ är därför högre. Efter skador i lederna löper man större risk för att senare utveckla artros.
Genom att kombinera avlastning med förnuftig återuppbyggande träning kan du stärka den led, muskel eller det ben du har skadat under idrott.

Detta innebär att skadan i exempelvis en muskel, sena, ett ledband eller ben bör avlastas, men samtidigt bör man genomföra kontrollerad styrketräning så att området blir ännu starkare än innan skadan uppstod. Möjligen ska du vara inställd på att din återuppbyggande träning kan kräva mer tid än din träning när du inte är skadad.
För att få bästa möjliga resultat för din återuppbyggande träning bör du därför i samarbete med en sjukgymnast, läkare eller annan specialist fokusera på och kombinera följande:

  • Konditionsträning
  • Styrke- och smidighetsträning
  • Specialövningar med särskilt fokus på den skadade kroppsdelen

Som huvudregel och mycket generellt, kan du ha följande tidsplanering för återuppbyggnadsträningen:

1: Det tar 4 veckors träning att påverka muskelstyrkan
2: 4 månaders träning att påverka benstyrkan
3: 8 månaders träning för att påverka ledband och senor.

Om du får en överbelastningsskada kommer du ofta att uppleva att ömhetskänslan ofta kommer flera timmar efter belastningen, till exempel på kvällen eller nästa morgon. Det bör du inte ignorera, för det är en viktig signal om att vävnaden har utsatts för mer belastning än den är tränad för och att det har uppstått en skada.
I vissa fall, om träningen läggs om snabbt, är det ofta tillräckligt med några få dagars avlastning och specialträning för att få symptomen att försvinna. Om det inte sker en omläggning av träningen, kommer överbelastningen att fortsätta och skadan kan inom loppet av några dagar till månader utvecklas till en långvarig, kronisk skada som kan ge dig en i olyckliga fall, bestående skada. För att undvika skador är det viktigt att fokusera på att använda anpassat stöd i din utrustning. Du kan minska belastningen på framför allt fot-, knä- och höftlederna och ryggraden genom att ha rätt fotställning. När dina fötter och anklar har en rak och naturlig position rätas även knäna, höfterna och axlarna upp. En positiv effekt av detta är att du dessutom avlastar kroppen och undviker onödigt tryck på muskler, leder, benstomme och senor eftersom kroppsvikten balanseras optimalt. Genom att inte använda pelotter, kilar och hålfotsinlägg får musklerna under foten bra rörlighet. Fötterna jobbar då på ett naturligt sätt och använder alla fotmusklerna, vilket även stärker exempelvis en nedsjunken framfot.

Align Footwear iläggssulor

Aligns Footwears iläggssulor har tre patentskyddade stödpunkter som optimerar skornas kontroll, stabilitet och kontakt med underlaget för att säkerställa optimal prestationsförmåga. Align Footwear®s iläggssulor arbetar med foten och skapar därmed den bästa grunden för att muskler och senor runt underben, ankel och fot används så normalt som möjligt. Utgångspunkten är bland annat ingående forskning i biomekaniken. Det har bidragit med ökade kunskaper om hur olika fottyper (pronation, neutral och supination) fördelar trycket över fotsulan.

Generellt har utvecklingen lett till att iläggssulorna använder fotens egna stötdämpande funktioner och möjligheter för generering av framsteg. Det görs genom att hälen rätas upp, vilket leder till att knäna, höfterna och axlarna också rätas upp till en naturlig och rak position. Samtidigt har man tänkt på olika lager av material med olika hårdheter i skons ytter- och mellansula, så att kontakten med underlaget optimeras och kroppen stabiliseras och rätas upp på bästa möjliga sätt.


60 dagars returrätt

Nöjdhetsgaranti – om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka

Ring til Mette Fly hvis du har spørgsmål

Frågor?

Ring oss på +45 22 833 733
eller kontakt@alignfootwear.se

Beställ dina iläggssulor